Personlig Assistans

Personlig Assistans

Med ConductHub kan du skapa en digital plattform anpassad för din assistansverksamhet, dina medarbetare och brukare. Tack vare smarta och smidiga funktioner, kan du säkerställa kundens behov samtidigt som det underlättar ert arbete. Med ConductHub kan du erbjuda trygg assistans, som möjliggör för individen att få anpassad vård och omsorg.

Individuell assistans för brukaren

Säkerställ att brukaren får rätt vård, omsorg och stöd från första dagen. Samla information, instruktioner och önskemål samt kommunicera i privata kundrum.

Trygghet för brukarens anhöriga

På en och samma plattform får anhöriga tillgång till information om brukarens assistans och möjlighet att kommunicera med ansvarig och behörig personal.

Allt på en och samma plats

Arbeta internt och externt på samma digitala plattform anpassad efter din assistansverksamhet. Bestäm vem som har tillgång till vilket innehåll.

Utvecklingen för individen

Lägg upp vård- och omsorgsplaner, träningsplaner och träningsdagbok på samma plattform och i privata kundrum. Eller skapa onboarding och internutbildning av medarbetare.

Olika material för olika behov

Plattformen tillåter olika former av material. Allt från text, bild och film till presentationer. Anpassa efter brukaren, anhöriga och personalens behov.

Hållbar och individuell assistans

Genom att samla allt på en digital plattform blir din assistansverksamhet mer hållbar. Inget går förlorat och du kan enkelt uppdatera när du vill. Inga fler olästa pärmar.

Integritet och säkerhet

Du väljer vem som ska ha tillgång till vad. På så sätt kan du, dina medarbetare, brukaren och anhöriga känna sig trygga i att rätt person har rätt information och kunskap

Smart kommunikation

Skicka anpassade nyhetsbrev, riktade notiser och individuell information genom plattformen. Ingen mer post, e-post eller lappar.

Skapa introduktion och onboarding för nya medarbetare

Utbilda medarbetare kontinuerligt och efter behov

Trygga kompetensen hos medarbetare utifrån varje brukare

Säkerställ brukarens och anhörigas behov och önskemål

Underlätta arbetet för ansvarig och medarbetare med full överblick och kontroll

Se till att vikarier har rätt information och tydliga instruktioner

Vi finns av en anledning

Vi är resultatet av hur vi själva ville skapa bättre förutsättningar för ett självständigt liv för slutkunden. Genom en plattform med enkla och smarta funktioner – anpassade efter varje verksamhet – kan vi arbeta smartare. Då används tiden på bästa sätt, samtidigt som ingen information missas eller försvinner.